ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η VA Consulting είναι άρτια ειδικευμένη στην ΊδρυσηΝομικών Προσώπων (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες ΠεριορισμένηςΕυθύνης, Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Ομόρρυθμες Εταιρείες, ΕταιρείεςΕιδικού Τύπου, Ι.Κ.Ε.). Η εταιρεία συνδυάζει μοναδικήτεχνογνωσία και μεσω εξειδικευμένων συνεργατών αναλαμβάνει κάθεαπαιτούμενη ενέργεια για την Δημιουργία, Λειτουργία ή ΜετατροπήΦυσικών και Νομικών Προσώπων. ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΚΥΠΡΟΣ/ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ/ΜΑΛΤΑ/ΒVI) Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας την σύστασηκαι διαχείρηση εταιριών στο εξωτερικό. Ιδρύουμε για εσάς τηνκατάλληλη εταιρεία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις δικές σαςανάγκες και απαιτήσεις. Παρέχουμε: • Λογιστικές Ελεγκτικές υπηρεσίες • Ενημέρωση σε θέματα ΦΠΑ και φορολόγισης • Επιχειρηματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες • Υπηρεσίες μισθοδοσίας • Υπηρεσίες έδρα • Υπηρεσίες αντιπροσώπευσης • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών

..