Ενημερωθείτε σχετικά με το πλαίσιο χρηματοδοτικών ενισχύσεων Αξιοποιήστε τις νέες δράσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αύξηση των πωλήσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους. • Έλεγχος – Ανάλυση Στοιχείων της εταιρείας • Ανάλυση Αριθμοδεικτών • Βιωσιμότητα της επένδυσης • Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας • Αξιολόγηση του Επενδυτικού πλάνου • Εξέταση της δυνατότητας υπαγωγής • Βαθμολόγηση της επένδυσης (Γνωρίζεται πριν την υποβολή του φακέλου την βαθμολογία σας) • Προετοιμασία –Υποβολή Φακέλου • Υλοποίηση προγράμματος • Παροχή υποστηρικτικής καθοδήγησης μέχρι το τέλος του προγράμματος
..